SeuraluokitteluSUOMEN URHEILULIITTO ry
                                            21.02.2007 / KW

Radiokatu 20

00240  HELSINKI 

 

Seuraluokittelun pistelaskuohjeet

 

JOHDANTO

 

Seuraluokittelusäännöt uudistettiin SUL:n liittovaltuustossa 22.4.2006. Uusitut säännöt astuivat voimaan vuoden 2007 pistelaskentakauden alusta. Suomen Urheiluliiton seurat luokitellaan seurojen kokoamien luokittelupisteiden perusteella seuraviin luokkiin:

 

Superluokka  20 parasta seuraa

Valioluokka    50 seuraavaksi parasta seuraa

I luokka  100 seuraavaksi parasta seuraa

II luokka  150 seuraavaksi parasta seuraa

III luokka  muut luokittelupisteille yltäneet seurat

 

Muut SUL:n jäsenseurat ovat luokittelemattomia seuroja.

 

Jos tietyn luokan kohdalla sen viimeisella sijalla on useampia seuroja tasapisteissä, ne kaikki pääsevät tähän samaan luokkaan. Vastaavasti seuraavaksi alemman luokan kiintiö pienenee niin monella seuralla kuin edellisen (ylemmän) luokan kohdalla oli ylitystä.

 

Seurat saavat luokittelupisteitä alempana esitetyn pistelaskun mukaisesti seitsemästä eri lähteestä, jotka ovat:

 

1  Arvokisamenestys ulkoratojen kv. mestaruuskilpailuissa

2  Arvokisa- ja maaotteluedustukset ulkoradoilla

3  Kalevan Maljan pisteet

4  Yli 15-vuotiaiden luokkaurheilijoiden määrä ja taso

5  Yli 15-vuotiaiden osallistuminen pm-kilpailuihin

6  P/T 15- ja 14-sarjojen SM-kilpailujen pisteet

7  Seuran yleisurheilupassien määrä

 

Huomaa, että (vain) kohdat 4 ja 5 on rajattu koskemaan ainoastaan yli 15-vuotiaita eli urheilijoita, jotka täyttävät 16 vuotta tai enemmän vuoden 2007 aikana!

 

 

Jos urheilijan seura vaihtuu pistelaskentakauden aikana, uusi ja vanha seura saavat kerääntyneet pisteet siltä ajalta, jonka urheilija edusti ko. seuraa.

 

Seuraluokitteluun lasketaan mukaan myös Suomessa asuvat ulkomaan kansalaiset, jotka yleisurheilevat SUL:n alaisia seuroja edustaen. SM- ja pm-kilpailuoikeuksien mahdollinen puuttuminen ei estä heitä kilpailemasta seuransa nimissä muissa kilpailuissa.

 

Sisäradoilla järjestettäviä kilpailuja ei lasketa mukaan seuraluokittelun pisteisiin.

 

Seuraluokittelun pistelaskenta katkaistaan lokakuun 30. päivän kohdalta, jotta tulokset olisivat käytettävissä liittovaltuuston syyskokouksessa. Marras- ja joulukuussa järjestetyistä kisoista kerätyt pisteet luetaan mukaan seuraavan vuoden pistelaskentaan.  

 

SEURALUOKITTELUPISTEET

 

1          Arvokisamenestys

 

Arvokisoissa saavutetuista sijoituksista annetaan pisteitä seuraavan taulukon mukaisesti: 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

Olympiakisat

100

75

63

52

41

30

20

10

MM-kisat

100

75

63

52

41

30

20

10

EM-kisat

70

55

47

39

31

23

15

7

EM 22 ja MM 19

40

30

24

19

14

8

5

3

EM 19

25

19

14

10

7

4

3

2

MM 17

18

13

10

7

5

3

2

1

 

Huom!  MM- ja EM-kisoihin luetaan ko. stadionkilpailujen lisäksi myös muut sellaiset EAA:n ja IAAF:n ulkoratojen arvokilpailut, joissa kilpaillaan maanosan tai maailman mestaruudesta, jolloin se ilmenee myös kilpailun virallisesta nimestä. Tällaisia ovat esim. maastojuoksun MM- ja EM-kisat sekä maantiejuoksun MM-kisat. Sen sijaan Cup- tai Challenge-nimeä kantavat kilpailut, Universiadit, European Youth Olympic Festival (EYOF) sekä muut vastaavat eivät ole tässä kohdassa tarkoitettuja arvokilpailuja.

 

Seura saa urheilijansa arvokisamenestyksistä lukea hyväkseen vain korkeimman yksittäisen pistemäärän pistelaskentakauden aikana. 
 

Viestit

 

Viestien ja muiden mahdollisten joukkuekilpailujen sijoitusten antamat pisteet jaetaan joukkueessa kilpailleiden urheilijoiden kesken heidän seuroilleen. Jos jaettu pistemäärä ei ole kokonaisluku, sitä ei pyöristetä, vaan se annetaan desimaalimuodossa, esim. 7,75.

 

Jaettujen sijoitusten kohdalla on omaksuttu sellainen käytäntö, että tämän kohdan mukaisissa arvokisoissa jaetulle sijalle päässyt urheilija saa lukea hyväkseen kyseistä sijoitusta koskevan täyden pistemäärän. Näin esim. olympiakisoissa korkeushypyn jaetullekin hopealle sijoittuva urheilija saa 75 pistettä, samoin kuin hän olisi saanut ollessaan yksin hopeapallilla.

 

Huom!  Pelkkä loppukilpailuun pääseminen arvokisoissa ei vielä välttämättä takaa pisteitä seuraluokitteluun (niin hieno asia kuin finaaliin selviäminen onkin). Jos esim. viestijoukkue selviää loppukilpailuun, mutta rikkoo siellä vaihdon, se ei saa virallisessa tulosluettelossa mitään sijoitusta eikä niin ollen sijoituspisteitä!

 

 

2          Arvokisa- ja maaotteluedustukset

 

            Maan edustus Suomen joukkueessa antaa pisteitä seuraavasti:

 

*  Olympia- sekä aikuisten sarjojen MM- ja EM-kisat

  antavat 20 pistettä

 

*  22-, 19- ja 17-sarjojen MM- tai EM-kisat sekä

  maaottelut antavat 10 pistettä.

 

(Esim. osallistuminen nuorten sarjaan MM-maastoissa kuuluu tähän jälkimmäiseen ryhmään.)

 

Maaotteluedustuksiin rinnastetaan tavanomaisten maaottelujen lisäksi edustustehtävät EAA:n ja IAAF:n Cup- ja Challenge-kilpailuissa sekä pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa.

 

Edustushyvityksen saa kilpailleiden urheilijoiden lisäksi myös sellainen urheilija, joka valittu joukkueeseen ja matkustanut joukkueen mukana kilpailupaikalle, vaikka ei sitten jostain syystä saanut tai voinut kilpailla. Sen sijaan ”kotiin jäävä varamies” ei saa edustushyvitystä (paitsi jos hänet kutsutaan paikalle). 
 

Urheilijan osallistuminen useisiin edustustehtäviin ei kasvata pistemäärää. Seura saa urheilijansa edustuksista lukea hyväkseen vain korkeimman yksittäisen pistemäärän laskentakauden aikana. (Huom! Seuran vaihtuminen kesken laskentakauden;  kts. Johdanto!)  

 

 

3           Kalevan Maljan pisteet

 

Kalevan Maljan pisteitä eli SM-pisteitä jaetaan ulkoratojen Suomen mestaruuskilpailuissa seuraavasti:

 

Mestaruuskilpailujen 8 parhaalle sijalukujen mukaisesti 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 pistettä seuraavista lajeista:

 

*  miesten ja naisten henkilökohtaiset lajit ja viestit
*  sarjojen M22 ja N22 henkilökohtaiset lajit

 

Mestaruuskilpailujen 6 parhaalle sijalukujen mukaisesti 7, 5, 4, 3, 2 ja 1 pistettä seuraavista lajeista:

 

*  sarjojen M, N, M22 ja N22 maastojuoksun joukkuekilpailut
*  sarjojen M19, M17, N19 ja N17 kaikki lajit

 

Kalevan Maljan pisteitä ei jaeta hallimestaruuskilpailuissa eikä myöskään 14-15-sarjojen SM-lajeista! (14-15-sarjoilla on omat pisteensä;  kts. myöh. kohta 6.)

 

Kalevan Maljan pisteet otetaan sellaisinaan mukaan seuraluokittelun laskentaan.  

 

Jaetut sijoitukset

 

Tasakilpailujen kohdalla samalle sijalle tulleiden urheilijoiden yhteenlasketut pisteet jaetaan tasan heidän kesken. Esim. jos urheilija jakaa Kalevan Kisoissa hopeatilan yhden muun kilpailijan kanssa, saavat molemmat omalle seuralleen  (7+6)/2 = 6,5 seuraluokittelupistettä. Vastaava tasatilanteissa tapahtuva pisteiden jakaminen pätee myös kaikissa seuraavissa kohdissa, joissa puhutaan sijoitukseen perustuvista pisteistä. Poikkeuksen muodostavat alussa kohdassa 1 mainitut kansainväliset arvokisat, joissa tietylle sijalle (vaikka se olisi jaettu) yltänyt urheilija saa seuralleen ko. sijoituksen mukaiset täydet pisteet.

 

 

4        Yli 15-vuotiaiden luokkaurheilijoiden määrä ja taso

           

Pistehyvityksiin oikeutetut luokkaurheilijat poimitaan Tilastopaja Oy:n ylläpitämistä valtakunnallisista tilastoista. Sinne kelpaavat liiton tai piirin myöntämissä sekä SUL:n erikseen hyväksymissä kilpailuissa tehdyt tulokset. Erikseen hyväksyttyjä voivat olla esim. koululais- tai muut vastaavat kilpailut, joissa on toiminut SUL:n hyväksymä tuomaristo. Myötätuuli- tai muita epävirallisia tuloksia ei huomioida.

 

Jokainen yli 15-vuotias urheilija voi tuoda seuralleen pisteitä yhdestä joko yleisen sarjan tai oman juniorisarjansa vuoden 2007 luokkatuloksesta. Pisteitä ei siis summata useista lajeista, vaan ainoastaan urheilijan korkein yksittäinen pistemäärä huomioidaan.

 

(22-sarjaan kuuluvat kalenterivuonna 22, 21 tai 20 vuotta täyttävät urheilijat, 19-sarjaan 19 tai 18 vuotta täyttävät urheilijat ja 17-sarjaan 17 tai 16 vuotta täyttävät urheilijat.)

 

Hyvitettävät pistemäärät sarjoittain ja luokittain ovat seuraavat:

 

Yleinen sarja:   SM: 6 p.;  M: 5 p.;  A: 4 p.;  B: 3 p.;  C: 1 p.

 

Sarjat 22-19-17:   A: 3 p.;  B: 2 p.;  C: 1 p.

 

Juniorisarjalainen ei voi saada pisteitä ylemmästä juniorisarjasta. Vaihtoehtoisesti hän voi kuitenkin saada pisteet yleisen sarjan luokitteluvaatimusten mukaan, jos ne ovat korkeammat kuin hänen omassa sarjassaan saamansa pisteet.

 

P/T 15- tai nuorempiin sarjoihin kuuluvat urheilijat eivät saa luokittelupisteitä.  

 

Käsiajat

 

Jos kilpailussa joudutaan tyytymään käsiaikoihin, ne muunnetaan ensin sähköaikaa ”vastaaviksi” ja katsotaan muunnetuista ajoista, mihin luokkaan ne oikeuttavat. Muuntaminen tapahtuu seuraavasti:

 

Matka enintään 200 m:  käsiaika + 0,24 sek

Matka enemmän kuin 200 m:  käsiaika + 0,14 sek


 

5        Yli 15-vuotiaiden osallistuminen pm-kilpailuihin  

 

Kun seuran urheilijat osallistuvat oman piirin mestaruuskilpailuihin, he saavat pistehyvitystä jokaisesta lajiosanotosta. Seuraluokitteluun huomioitava pistemäärä on lajiosanottojen summa jaettuna kahdella.

 

Oman piirin mestaruuskilpailut saattavat olla toisen piirin alueella, jos piirit ovat sopineet yhteisjärjestelyistä. Vierailu jonkun muun piirin pm-kisoissa ei sen sijaan tuo pistehyvitystä.

 

Yhden urheilijan lajiosanottojen määrä on vapaa niin kauan kun se pysyy mestaruuskilpailusäännöissä ilmoitetuissa enimmäisrajoissa.

 

Huomaa, että pm-maastoissa noteerattavat joukkuetulokset eivät muodosta ylimääräistä lajiosanottoa, koska joukkueen muodostavat juoksijat on jo kerran huomioitu henkilöosanottajina!

 

Pm-viesteissä kukin osallistuva joukkue muodostaa yhden lajiosanoton! Ei siis lasketa juoksijoiden lukumäärän mukaan.  

 

6        P/T 15- ja 14-sarjojen SM-kilpailujen pisteet  

 

Kyseessä ovat entiset Vetoapukisat, joilla vuodesta 1999 lähtien on ollut SM-arvo. Näistä kisoista ei kuitenkaan jaeta varsinaisia SM-pisteitä, joita käytettäisiin Kalevan Maljan pistelaskussa. Kisoilla on oma perinteinen kisapistejärjestelmänsä seuraavasti:

           

            15-vuotiaat                       6 parhaalle            7-5-4-3-2-1

 

            14-vuotiaat                       6 parhaalle            7-5-4-3-2-1

 

Seuraluokitteluun huomioitava pistemäärä on seuran keräämien kisapisteiden summa jaettuna kahdella.

 

Pisteet jaetaan niin henkilökohtaisista lajeista kuin myös joukkuekilpailuista. Näiden ikäluokkien pistelaskentaan kuuluvat myös SM-viestien yhteydessä juostavat 15-sarjan viestilajit sekä SM-moniottelujen yhteyteen sijoitetut 15- ja 14-vuotiaiden moniottelut (joukkuekilpailuineen).

 

Pisteiden jakaminen tasatilanteissa tapahtuu samalla tavalla kuin kohdassa nro 3 (Kalevan Maljan pisteet) on selitetty. 

 

 

7          Yleisurheilupassit  

 

Seuraluokitteluun huomioidaan kaikki SUL:n yleisurheilupassit. Seuralle tuleva pistemäärä on seuran passien kokonaismäärä jaettuna neljällä.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Seuraluokittelua koskevat mahdolliset tulkintakysymykset ratkaisee SUL:n kilpailuvaliokunta.